دوشنبه 4 دی 1396 ساعت 16:36

با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم

جزوه کامل آشنایی با سنسورها

دوشنبه 4 دی 1396 ساعت 16:29
جزوه کامل آشنایی با سنسورها
دسته بندی برق
فرمت فایل pdf
حجم فایل 2237 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 80
جزوه کامل آشنایی با سنسورها

فروشنده فایل

کد کاربری 7218

فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول: سنسورها و انواع آن
بخش : 1 تعریف عبارت سنسور
بخش : 2 تکنیک هایی درتولید سنسور
فصل دوم : معرفی سنسور های نوری
بخش :1 سنسور های نوری
بخش :2 مقاومت های نوری
بخش3 : سایر مواد نیمه هادی برای سنسورهای نوری
بخش4 : فوتو ترانزیستور، فوتودیود و فوتودارلینگتون
فصل سوم : انواع مختلف آشکار ساز نوری
بخش1 : انواع مختلف سنسور نوری
بخش2 : اشکال کاربردی سنسور های نوری
فصل چهارم : بررسی کاربرد سنسور نوری در زمینه های مختلف
بخش1 : حسگر ها در رباتیک
بخش2 : کاربرد سنسور در دوربین دیجیتال
بخش3 : کاربرد سنسور در کنترل سطح
بخش4 : کاربرد سنسور در خط کش های دیجیتال
فصل پنجم : مثال و شبیه سازی
بخش1 : مدار الکترونیکی روبات نوریاب
بخش2 : مدار کلید حساس به نور

فصل ششم : راه اندازی RCاز طریق میکرو AVR
SFH گیرنده : بخش
بخش1 : فرستنده SFH
بخش2 : راه اندازی فرستنده
بخش3 : راه اندازی گیرنده


آموزش کسب و کار و درآمد از اینستاگرام

فروش فالوور   فروش لایک و فروش ویوو ارزان و فوری

برای پست های اینستاگرام شما

برنامه افزایش فالوور فعال و صد در صد ایرانی 

برای سفارش و مشورت و راهنمایی از طریق تلگرام با شماره

09214087336

یا آی دی تلگرام @wwwlonoir  در ارتباط باشید

با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم

جزوه مروری بر بهبودهای فنی، قابلیتهای اجرای اقتصادی و سناریوی جهانی سامانه گرمایش آب خورشیدی

دوشنبه 4 دی 1396 ساعت 16:29
مروری بر بهبودهای فنی، قابلیتهای اجرای اقتصادی و سناریوی جهانی سامانه گرمایش آب خورشیدی
دسته بندی مکانیک
فرمت فایل pdf
حجم فایل 7896 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 36
جزوه مروری بر بهبودهای فنی، قابلیتهای اجرای اقتصادی و سناریوی جهانی سامانه گرمایش آب خورشیدی

فروشنده فایل

کد کاربری 7218

کلمات کلیدی: آب گرمکن خورشیدی، دروه بازگشت سرمایه، بازده، گیرنده خورشیدی

چکیده

فهرست علائم و اختصارات

-1مقدمه

سامانه گرمایش آب خورشیدی

-1-2سامانه گرمایشی آب خورشیدی غیر فعال

-2-2سامانه گرمایش آب خورشیدی فعال

شکل :1سامانه گرمایش آب خورشیدی غیر فعال

شکل :2سامانه گرمایش آب خورشیدی فعال با گردش مستقیم

-3اجزاء اصلی سامانه گرمایش آب خورشیدی

-1-3گیرنده های خورشیدی

-1-1-3گیرنده های صفحه مسطح

شکل : 3سامانه گرمایش آب خورشیدی فعال با گردش غیر مستقیم

-2-1-3گیرنده لوله خلاء

شکل :4کلکتور صفحه مسطح

-2-3مخزن ذخیره

-3-3مبدل حرارتی

شکل : 6نمایی از مخزن ذخیره، با بطریهای محتوی مواد تغیییر فاز دهنده

شکل : 7میزان افزایش ظرفیت کلکتورهای گرمایش آب خورشیدی دوازده کشور برتر در سال 2013

-4-3سیال انتقال حرارت

-4سناریوی جهانی سامانه گرمایش آب خورشیدی

-5مطالعات فنی اقتصادی سامانه های گرمایش آب خورشیدی

-1-5لزوم مطالعات فنی اقتصادی

شکل : 8ظرفیت جهانی کلکتورهای گرمایش آب خورشیدی

-2-5مطالعات پژوهشی تحلیل فنی اقتصادی سامانه های گرمایش

آب خورشیدی

شکل : 9تغییر هزینه تولید آب داغ خورشیدی به عنوان تابعی از زمان در یونان مرکزی

جدول :1مطالعات تازهای در خصوص ارزیابیهای فنی اقتصادی سامانه های گرمایش آب خورشیدی

جدول :1مطالعات تازهای در خصوص ارزیابیهای فنی اقتصادی سامانه های گرمایش آب خورشیدی

جدول :1مطالعات تازهای در خصوص ارزیابیهای فنی اقتصادی سامانه های گرمایش آب خورشیدی

جدول :1مطالعات تازهای در خصوص ارزیابیهای فنی اقتصادی سامانه های گرمایش آب خورشیدی

جدول :1مطالعات تازهای در خصوص ارزیابیهای فنی اقتصادی سامانه های گرمایش آب خورشیدی

شکل : 10جریانهای انرژی سامانه گرمایش آب خورشیدی ترموسیفونی

شکل : 11نتایج شبیه سازی انرژی اکتسابی ماهانه و سالانه ( )

و کسر خورشیدی /

شکل : 14مطالعه قیاسی کارآیی زیست محیطی

شکل : 13مطالعه قیاسی کارآیی اقتصادی

شکل : 12مطالعه قیاسی کارآیی حرارتی

شکل : 15هزینه کلی سرمایه گذاری مورد قبول ملی ناشی از بهبود برای نرخهای بهره مختلف و نرخهای افزایش هزینه سوخت

-6پیشرفتهای فنی سامانه های گرمایش آب خورشیدی

جدول :2جدیدترین مطالعات انجام گرفته در خصوص پیشرفتهای سامانه های گرمایش آب خورشیدی

شکل :16فضای طراحی برای کارآیی سالانه

شکل :17بازده کلکتور آب گرم کن خورشیدی تغاری

شکل با عایق و سطح شیشهای

شکل :18منحنیهای تشعشع ساعتی خورشیدی و بازده ساعتی کلکتور برای سطح کلکتوری در جهت شمال- جنوب

شکل :19تغییر بازده خورشیدی در طول کارکرد یک روزه سامانه کلکتوری

شکل :20تغییر بازده خورشیدی در طول کارکرد یک روزه سامانه کلکتوری

-7نتیجه گیری نهایی

منابع


آموزش کسب و کار و درآمد از اینستاگرام

فروش فالوور   فروش لایک و فروش ویوو ارزان و فوری

برای پست های اینستاگرام شما

برنامه افزایش فالوور فعال و صد در صد ایرانی 

برای سفارش و مشورت و راهنمایی از طریق تلگرام با شماره

09214087336

یا آی دی تلگرام @wwwlonoir  در ارتباط باشید

با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم

جزوه تله بخار

دوشنبه 4 دی 1396 ساعت 16:28
جزوه تله بخار
دسته بندی مکانیک
فرمت فایل pdf
حجم فایل 1572 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 27
جزوه تله بخار

فروشنده فایل

کد کاربری 7218

جزوه تله بخار

عملیات تله بخار

انواع تله بخار

تله بخار ترمودینامیکی

تله بخار دیسکی

مزایا

محدودیت ها

تله بخار پیستونی

مزایای تله پیستونی

محدودیت ها

تله بخار اهرمی

مزایا

تله بخار مکانیکی

مزایا

محدودیت ها

تله بخار سطل وارونه

مزایا

تله بخار سطل باز

مزایا

تله بخار ترموستاتیکی

تله بخار بی متال

مزایا

محدودیت ها

تله بخار آکاردئونی

مزایا

محدودیت ها

کاربردها

تله انبساطی مایع یا جامد نوع کپسول موم

مزایا

تله بخار روزنه ای

مزایا

محدودیت ها

کاربردها

نصب تله بخار

روش بصری

روش صوتی

روش دما

روش رسانایی حرارتی

مشکلات متداول در تله های بخار

خاک

کالیبراسیون نامناسب

نشت تله بخار

نشت ذاتی در طراحی تله

عملکرد در موقعیت باز یا نیمه باز

سایش و رسوب گذاری سطح درز بندی

قفل بخار

ضربه چکش

فرسایش سطح اتکا و درزبندی شیر

دوام

انتخاب تله بخار

قابلیت اطمینان

محدوده ظرفیت

فشار سیستم

تخلیه یک سیستم سرد در هنگام راه اندازی

تخلیه یک سیستم گرم

کاربرد تله بخار

بهره برداری حفاظتی

قطره های اصلی بخار

ردیابی بخار

سرویس فرآیندی

تجهیزات مصرف بخار

کاربردهای دیگر

اندازه تله بخار

ملاحظات اساسی

بار کندانس


آموزش کسب و کار و درآمد از اینستاگرام

فروش فالوور   فروش لایک و فروش ویوو ارزان و فوری

برای پست های اینستاگرام شما

برنامه افزایش فالوور فعال و صد در صد ایرانی 

برای سفارش و مشورت و راهنمایی از طریق تلگرام با شماره

09214087336

یا آی دی تلگرام @wwwlonoir  در ارتباط باشید

با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم

نکات اجرایی لوله کشی گاز برای مجریان لوله کشی

دوشنبه 4 دی 1396 ساعت 16:28
نکات اجرایی لوله کشی گاز برای مجریان لوله کشی
دسته بندی مکانیک
فرمت فایل pdf
حجم فایل 262 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 11
نکات اجرایی لوله کشی گاز برای مجریان لوله کشی

فروشنده فایل

کد کاربری 7218

مواردی که باید در ارائه نقشه لوله کشی گاز به مهندس ناظر، رعایت شود

برخی از موارد مهم که در اجرای لوله کشی گاز باید رعایت شود

لوله توکار


آموزش کسب و کار و درآمد از اینستاگرام

فروش فالوور   فروش لایک و فروش ویوو ارزان و فوری

برای پست های اینستاگرام شما

برنامه افزایش فالوور فعال و صد در صد ایرانی 

برای سفارش و مشورت و راهنمایی از طریق تلگرام با شماره

09214087336

یا آی دی تلگرام @wwwlonoir  در ارتباط باشید

برچسب‌ها: لوله توکار
با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم
( تعداد کل: 1352 )
   1       2       3       4       5       ...       271    >>